กิจกรรมโรงเรียน

  การดำเนินการกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
  โรงเรียน : กู่ทองพิทยาคม   โดย : 1188   7 ธ.ค. 2560  25   PDF
  หมวดหมู่ : กิจกรรมตามนโยบาย
  มาตรฐาน : 1.คุณภาพผู้เรียน 
       
โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยบ่งเป็นกลุ่มตามความสนใจของผู้เรียน ได้แก่
- กลุ่มการทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กลุ่มการประดิษฐ์และงานฝีมือ 
- กลุ่มความเป็นเลิศทางกีฬา
- กลุ่มดนตรีไทย
- กลุ่มศิลปะพื้นบ้านดนตรีโปงลาง
โดยนักเรียนมีความตั้งใจ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
เจ้าของ : นงลักษณ์ มีแก้ว [ 1188 ]
email : meekaew.nong@gmail.com
โรงเรียน : กู่ทองพิทยาคม
จำนวนบทความ : 5
อยู่ในขั้น : [ มือใหม่ ]

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น