กิจกรรมโรงเรียน

  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  โรงเรียน : กู่ทองพิทยาคม   โดย : 1188   7 ธ.ค. 2560  12   PDF
  หมวดหมู่ : กิจกรรมตามนโยบาย
  มาตรฐาน : 1.คุณภาพผู้เรียน 
             
              โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ได้ดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ โดยครูที่ปรึกษาได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมทั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจของระหว่างครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง ให้ตรงกันในการดำเนินงานของโรงเรียน
              ในการนี้ได้มีการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเป็นการดูแลบุตรหลานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เจ้าของ : นงลักษณ์ มีแก้ว [ 1188 ]
email : meekaew.nong@gmail.com
โรงเรียน : กู่ทองพิทยาคม
จำนวนบทความ : 5
อยู่ในขั้น : [ มือใหม่ ]

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น