กิจกรรมโรงเรียน

  โครงการการส่งเสริมวินัยเชิงบวกในผู้เรียน
  โรงเรียน : กู่ทองพิทยาคม   โดย : 1188   7 ธ.ค. 2560  27   PDF
  หมวดหมู่ : กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
  มาตรฐาน : 1.คุณภาพผู้เรียน 
             
โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัยเชิงบวกให้ผู้เรียน เพราะมีความเชื่อว่า วินัย คือ จุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ได้ดำเนินการส่งเสริมวินัยทุกด้าน ตั้งแต่กาวแรกที่นักเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนจะมีการตรวจกระเป๋า เครื่องแต่งกาย ให้ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งช่วยส่งเสริมความมีระเบียบวินัยเบื้องต้นได้อย่างดี 
เจ้าของ : นงลักษณ์ มีแก้ว [ 1188 ]
email : meekaew.nong@gmail.com
โรงเรียน : กู่ทองพิทยาคม
จำนวนบทความ : 5
อยู่ในขั้น : [ มือใหม่ ]

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น