SIAS | ระบบบริหารสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.เขต 26

ข่าวสาร

  นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม เข้าร่วมสวนสนาม ณ จังหวัดมหาสารคาม
  โรงเรียน : กู่ทองพิทยาคม  โดย : 1188   7 ธ.ค. 2560  533   PDF

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนาม ของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีคุณครูกู้ อิสรางกูร และคุณครูฌ่อผกาฟ้า จันทรพงษ์โภคิณ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
เจ้าของ : นงลักษณ์ มีแก้ว [ 1188 ]
email : meekaew.nong@gmail.com
โรงเรียน : กู่ทองพิทยาคม
จำนวนบทความ : 8
อยู่ในขั้น : [ มือใหม่ ]

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น