SIAS | ระบบบริหารสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.เขต 26

ข่าวสาร

  โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม
  โรงเรียน : กู่ทองพิทยาคม  โดย : 1188   26 ธ.ค. 2560  409   PDF

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม นำโดย นายชัดสกร พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "สพม. 26 พบเพื่อนครู" ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนโกสุมพิทยาสรรค์ ซึ่งเป็นการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่าน รวมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้ในงานยังมีการร่วมออกบูทอาหารขึ้นชื่อของแต่ละพื้นที่โรงเรียน และการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูและผู้บริหารแต่ละโรงเรียนด้วยเจ้าของ : นงลักษณ์ มีแก้ว [ 1188 ]
email : meekaew.nong@gmail.com
โรงเรียน : กู่ทองพิทยาคม
จำนวนบทความ : 8
อยู่ในขั้น : [ มือใหม่ ]

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น