SIAS | ระบบบริหารสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.เขต 26

ข่าวสาร

  นักเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคฯ
  โรงเรียน : กู่ทองพิทยาคม  โดย : 1188   26 ธ.ค. 2560  692   PDF

นักเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม เป็นตัวแทน สพม.26 เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยได้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 4 รายการ และได้รับเหรียญรางวัลดังนี้ ได้แก่

  1. การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 1-3 ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”
  2. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม. 1-3 ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”
  3. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม. 4-6 ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”
  4. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ม. 1-6 ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”
ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ แม้นักเรียนจะไม่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ แต่นักเรียนก็ได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการฝึกซ้อม และการร่วมแข่งขันในสนามจริง โดย ท่านผู้อำนวยการ และ ดร.จิตตรา พิกุลทอง ภริยา ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนด้วย

การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 1-3


การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม. 1-3

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม. 4-6


การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ม.
1-6


เจ้าของ : นงลักษณ์ มีแก้ว [ 1188 ]
email : meekaew.nong@gmail.com
โรงเรียน : กู่ทองพิทยาคม
จำนวนบทความ : 8
อยู่ในขั้น : [ มือใหม่ ]

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น