SIAS | ระบบบริหารสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.เขต 26

ข่าวสาร

  โครงการเมืองปลอดภัย รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ด้านวินัยจราจรให้กับเยาวชน
  โรงเรียน : เชียงยืนพิทยาคม  โดย : @rtty   15 ม.ค. 2561  393   PDF

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ/รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยด้านวินัยจราจรให้กับเยาวชน
ปัจจัยเสี่ยงหลักการเกิดอุบัติเหตุ 10 ข้อหา (10 ร ส ข ม ) ได้แก่
1. ร คือ ข้อหา ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมากำหนด
2. ส คือ ข้อหา ขับรถย้อสร และ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
3. ข คือ ข้อหา ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ และ แซงในที่คับขัน
4. ม คือ ข้อหา เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย รถจักรยานยนต์(มอไซค์)ไม่ปลอดภัยและใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

เจ้าของ : Nattawoot Nasinprom [ @rtty ]
email : nattawoot22516@gmail.com
โรงเรียน : เชียงยืนพิทยาคม
จำนวนบทความ : 1
อยู่ในขั้น : [ มือใหม่ ]

ความคิดเห็น

  1.  atomy   23 พ.ค. 2561

    เยี่ยม

แสดงความคิดเห็น